Ar&Ge

Peikko' oldukça güçlü bir Ar&Ge odağına sahiptir. Peikko çeşitli pazarlara pek çok, önceden görülmemiş, yenilikçi çözümler getirmiş ve bu çözümler zamanla inşaat işlerinde genelgeçer yöntemler haline gelmiştir. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, kolon pabuçları ve ankraj bulonları kullanılarak oluşturulan kolon bağlantılarıdır. Peikko aktif olarak standardizasyon çalışmalarına ve uluslararası araştırma projelerine katılmaktadır. Alanında lider araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmaktadır.

Araştırma

Peikko, kolon davranışlarına dair derinlemesine bilgi edinebilmek adına standartların veya ürün onay süreçlerinin gerektirdiğinin ötesinde, ileri araştırma çalışmaları yürütmektedir. Buradaki amaç, bağlantıların ve Peikko'nun sunduğu çözümlerin davranış biçimlerine dair kapsamlı bir anlayış geliştirmektir.

Yapıların dayanımı statik, termal, dinamik, sismik ve yorulma gibi farklı yük türleri kullanılarak analiz edilir. Yapısal dayanımın yanı sıra; deformasyon, süneklik, enerji yayılımı, kuruma ve termal genleşme gibi farklı davranış konuları da incelenmektedir.

Ürün Geliştirme

Peikko ürünleri, müşterilerin inşaat süreçlerini daha hızlı, daha kolay ve daha güvenilir kılar. Ürün geliştirme süreci, müşterilerin veya pazarın ihtiyaçlarıyla birlikte başlar. Hedefimiz; inşaat süreci boyunca teknik çözüm tercihinden, binanın bütün yaşam döngüsü süresince kullanımına varıncaya değin bütün inşaat süreçleri üzerinde söz sahibi olmaktır.

Peikko olarak dünya çapında çalışan bir şirket olmamıza rağmen, ürünlerimizin yerel mevzuatla uyumlu olduğunu ve yerel uygulamalar için uygun olduğunu temin etmek bizim için hayati önem taşır. Bu titizliğimiz sayesinde ürünlerimiz tüm yaşam döngüleri boyunca güvenle kullanılabilir.

Ücretsiz tasarım araçları

Peikko, yapı tasarımcıları için teknik kılavuzlar, bağlantı tasarımı yazılımı ve bunların yan ısıra yapı modelleme ve bina bilgisi yönetimi bileşenleri gibi pek çok farklı araç geliştirmektedir.

Tasarımcılara uygun araçlarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Peikko ve Döngüsel Ekonomi

İnşaat sektörü, küresel bazda %40'lık enerji kullanım payı ve %30'luk atık üretimi payı ile oldukça büyük bir toplumsal etkiye sahiptir. Bizlerin de büyük bir paydasından sorumlu olduğumuz beton ticaretinin ise bu etkiye dair sorumluluğu bilhassa yüksektir.

Bizler tam da bu yüzden, ürünlerimizi ve şirket stratejimizi Döngüsel Ekonomiye uyumlu bir hale dönüştürmek suretiyle, bundan sonra çevreye odaklanmayı seçtik. İnşaat sektörünün problemin kendisi değil, çözümün bir parçası olmasını istiyoruz.

Beyaz bültenimizde Peikko'nun halihazırda neler yaptığını, Peikko'nun şu an içinde yer aldığı projeleri ve Peikko'nun Döngüsel Ekonomi açısından uzun dönem hedeflerini anlatmayı hedefliyoruz.

Beyaz Bülten:Aydınlık, döngüsel bir geleceğin izinde!