Kalite, Çevre & Güvenlik

Peikko’nun hedefi, yüksek kaliteli ürünler üretmek ve üretim süreçlerini çevresel açıdan sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmektir. Ürün ve hizmetlerimizin tamamı, müşterilerimizin inşaat süreçlerini daha hızlı, daha kolay ve daha güvenilir kılmak üzere tasarlanmıştır.

Birinci sınıf üretim

Peikko, ürünlerini kendi bünyesinde üretmesi gerektiğine inanmaktadır. Üretim sürecimizin kendi bünyemizde olması sayesinde hem kalitemizi sağlama alıyor hem de esnek ve hızlı teslimata dair sizlere güvence verebiliyoruz. Peikko, doğru ürünleri müşterilerine yakın noktalarda depolamaya özen göstermektedir. Optimize edilmiş üretim ve lojistik süreçleri uygun fiyatın teminatıdır.

Peikko'nun Çin, Finlandiya, Almanya, Litvanya, Slovakya, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretim tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerin yanı sıra, Peikko'nun ABD'de de üretim faaliyetleri bulunmaktadır.

 

Belgelendirilmiş Yönetim Sistemleri

Peikko'nun ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ve ISO 45001:2018 standartlarına uygun olarak belgelendirilmiş Kalite, Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sistemleri bulunmaktadır.

Ana üretim birimlerindeki imalat süreçleri, ISO 3834-2 and EN 1090 uyarınca belgelendirilmiştir. Peikko Çin üretim tesisi ise Amerikan Çelik Konstrüksiyon Enstitüsü (American Institute of Steel Construction) tarafından belgelendirilmiştir (AISC).

İlginize! Teknik Onaylar ve Performans Beyanları (DOP) gibi ürünle ilgili bütün dokümanlara ilgili ürün başlığı altından ulaşabilirsiniz.

 

Kalite, çevre, iş sağlığı & güvenliği politikamız

Peikko’nun bütün operasyonları, müşterilerine yerel ve güvenilir hizmet sunmayı ve Ar-Ge ile üretim süreçlerinde mükemmelliği temel alır. Bu temel aynı zamanda müşteriler, diğer paydaşlar ve içinde bulunulan toplumla iyi ilişkiler içinde olmayı da içermektedir. Genel anlamda amacımız, kalitemizi istikrarlı bir şekilde yüksek standartlarda tutmak ve üretimimizi çevresel anlamda bilinçli bir şekilde gerçekleştirmektir. Peikko Group'un Kalite ve Çevre Politikası

Peikko Group olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve müteahhitlerimizin iş sağlığı ve güvenliği seviyelerini sürekli iyileştirmek konusunda kararlıyız. İş sağlığı ve güvenliği alanında üstün başarı sağlamayı ve iş kazasız operasyonlara ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Bu amacımızı ise -iş güvenliğini öncelik olarak aldığımız- çalışma yöntemimize odaklanarak gerçekleştiriyoruz. Peikko Group'un İş Sağlığı & Güvenliği Politikası

CE işaretlemesi hakkında genel bilgi

CE işaretlemesi, bir ürünün harmonize Avrupa standardıyla (hEN) uyumlu olarak veya Avrupa Teknik Onay / Değerlendirmesine (ETA) uygun bir şekilde üretildiğini ve kontrol sürecinden geçtiğini gösterir. ETA'lar, uyumlu bir EN standardının olmadığı durumlarda CE işaretlemesi için temel olarak alınabilir. Öte yandan, ETA'lar isteğe bağlı olarak hazırlanır, AB direktifleri veya mevzuatı uyarınca zorunlu kılınmamışlardır.

Üreticiler CE işaretlemesini, inşaat ürünlerinin Avrupa standardı uyumlu standartlara uygun olduğunu veya ETA onayına sahip olduğunu beyan etmek adına kullanabilirler. Bu belgeler, ürünlerin CE işaretlemesini kullanabilme hakkına haiz olmaları için barındırmaları gereken özellikleri belirlemenin yanı sıra, ürünlerin üretim süreçlerinin nasıl gözetildiği ve incelendiğini de tanımlar.

 

Peikko ürünlerinde CE işaretlemesi

Peikko, kompozit çelik konstruksiyon yapılar ve betonarme yapıların bağlantılarını üretmektedir. Bu ürünlerse 305/2011 sayılı İnşaat Ürünleri Talimatı (AB) ve 2006/42/EC sayılı AB Makine Direktifleri uyarınca farklı CE işaretleme mevzuatlarına tabidir. Mevcut durumda bu direktiflerin nasıl kullanılması gerektiğine dair tam anlamıyla açık ve kapsamlı bir yorum bulunmamaktadır. Mevzuat uygulamaları tam da bu yüzden ülke bazında farklılık göstermektedir.

Söz konusu ürünlere CE işaretlemesi yapılabilmesi mümkün olduğu sürece, Avrupa'da yapılacak inşaatlarda yalnızca CE işaretli ürünler kullanılacaktır. Öte yandan pek çok inşaat ürünü, harmonize Avrupa standartları (hEN) veya Avrupa Teknik Onayı / Değerlendirmesi (ETA) kapsamında değildir. Bu yüzden de mevzubahis ürünlerde CE işareti bulunması zorunluluğu da söz konusu değildir.

Çevresel Ürün Beyanı (EPD)

Çevresel ürün beyanı (Environmental Product Declaration - EPD), herhangi bir ürünün bütün yaşam döngüsü boyunca yarattığı çevresel etkiye dair bilgi veren bir dokümandır. Aynı zamanda resmi olarak Tip III Çevresel Beyan olarak da bilinir.

Ürünlerin çevresel performansı, Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assessment - LCA) temel alınmak suretiyle belirlenir. Yaşam döngüsü analizi, ürünlerin çevresel etkileri hakkında genel bir fikir verir. Ürünlere dair bütüncül ve kapsamlı bilgiye aynı format üzerinden ulaşabilmek demek, sürdürülebilirliği kolayca değerlendirebilmek anlamına gelir.

Peikko Group Environmental Product Declarations are:

EPD Connecting Parts, Finland
EPD Connecting Parts, Lithuania
EPD Connecting Parts, Romania
EPD Connecting Parts, Slovakia
EPD Connecting Parts, Germany
EPD Connecting Parts, UAE
EPD DELTABEAM® Canada
EPD DELTABEAM® China
EPD DELTABEAM® Finland
EPD DELTABEAM® Lithuania
EPD DELTABEAM® Romania
EPD DELTABEAM® Slovakia
EPD DELTABEAM® UAE
EPD Steel Structures Lithuania
EPD Steel Structures Romania
EPD Steel Structures UAE
EPD EBEA® Balcony Connector Hungary
EPD BESISTA® Rod System

 

Peikko Group Environmental Product declarations for
DELTABEAM® and PETRA® Green are:

EPD DELTABEAM® Green, painted - Finland
EPD DELTABEAM® Green, painted - Romania
EPD DELTABEAM® Green, painted - Lithuania
EPD DELTABEAM® Green, galvanized - Finland
 

Standardize değerlendirme yaklaşımı

EPD dokümanları EN 15804 “İnşaat İşlerinde Sürdürülebilirlik. Çevresel Ürün Beyanları" Avrupa Standardı ve uluslararası ISO 14025 “Çevresel Etiketler ve Beyanlar” standardı uyarınca hazırlanmıştır.

Peikko’nun çevresel ürün beyanları, temelde işletmeler arası iletişim için kullanılmak amacıyla geliştirilmiştir.

Söz konusu EPD dokümanlarında yer alan yaşam döngüsü analizleri ise EN 15804 “İnşaat İşlerinde Sürdürülebilirlik. Çevresel Ürün Beyanları" ve EN ISO 14040 "Çevre Yönetimi. Yaşam Döngüsü Analizi. İlkeler ve çerçeve," ve EN ISO 14044 "Çevre Yönetimi. Yaşam Döngüsü Analizi. Gereklilikler ve Kurallar." uyarınca hazırlanmıştır

 

EPD'lerin özellikleri

Çevresel Ürün Beyanları:

  • Hazırlanması isteğe bağlı
  • Yaşam Döngüsü Analizini temel alan (LCA)
  • yapıları itibarıyla modüler bilgi sağlayan
  • kıyaslanabilir
  • doğrulanabilir
  • esnek ve
  • şeffaf dokümanlardır

 

Doğrulanabilirlik

Peikko EPD dokümanları, ISO 14025 standardının Tip III EPD'ler için gerekli kıldığı üzere bağımsız kuruluş tarafından doğrulanmıştır.

 

EPD'lerin yayımlanması

Peikko EPD dokümanları; LEED v4'ün Yapılarda Yaşam Döngüsü Boyunca Etkilerin Azaltılması gerekliliklerine uygunluğunun gösterilebilmesi veya BREEAM sertifikasyonu için Mat 01 Yaşam Döngüsü Analizi'nin tamamlanabilmesi örneklerinde olduğu gibi, ürünlerin inşaatın tamamı düzeyindeki etkilerinin değerlendirilebilmesinde amacıyla Peikko web sitesi www.peikko.com ve Bionova Ltd’in bulut hizmeti One Click LCA www.oneclicklca.com üzerinden yayımlanmıştır.

Çevresel Ürün Beyanları RTS sistemi üzerinden de yayımlanmıştır ve dokümanlara şu adresten ulaşılabilir: http://epd.rts.fi/en