Mekanik Bağlantılı Prekast bir AVM: OPS Mall, Aydın

Tarafından Cem Özer

January, 2, 2023

Aydın’da inşa edilmekte olan OPS Mall Alışveriş merkezi ve otopark yapısı toplam 110,800 m² kapalı İnşaat alanına sahiptir. Bu yapı tamamen moment aktaran bağlantılı prekast betonarme çerçeveler ile yüksek deprem etkilerine dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ve kolonların temellere bağlantıları Peikko’nun kolon pabuçlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Projenin tasarımı 2019 yılında yapıldı. Yatırımcı firma, yapı kalitesi deprem güvenliği ve bütçe ekonomisi gerekçeleri ile prefabrik betonarme yapı sistemi yönünde karar verdi. İnşaat faaliyetleri Aralık 2019’ da başladı. Yapı yatırım finansman modelinin gereksinimleri doğrultusunda etap-etap inşa ediliyor. Proje otopark olarak kullanılacak 1 bodrum kat ünitesi3 normal kat ve teras katı olmak üzere 5 kat bulunmaktadır. Yapı 19.600m2 taban alanına ve otopark ek binası ile birlikte toplamda 110.800 m2 alana sahip olacaktır. Sinema salonlarının projelendirildiği blokta yapı yüksekliği 28.23m’ dir diğer bloklarda 24.22 metredir.

Kısa sürede kolon temel bölgesinde tespit imkanı sağladı ve temel Soketi yapma gereksinimi ortadan kalktığı için tüm bina alanında 160 cm daha az kazı derinliği sağlanmış oldu

Yapı temel inşaatı tamamlandıktan sonra sırası ile

Kolon montajı, kiriş montajı, kolon-kiriş birleşim bölgesinde sürekliliği sağlayan ıslak beton bağlantı dökümü, TT plak döşeme montajı ve son aşamada topping betonu dökümü ile yürütülmekte. Yapı, tüm bu aşamalarda, karşılaşabileceği yükleri taşımayı haiz olarak tasarlanmıştır.

Yapının servis durumuna esas tasarımında tüm kolon kiriş birleşimleri moment taşıyabilen çerçeveye ancak son aşamadaki topping betonu dökümünden sonra ulaşabilmektedir. Peikko kolon pabuçlarının kullanılması hassas montaj şartlarını sağladı  ve üst katlarda gerçekleştirilecek olan ıslak kiriş-kolon birleşimleri için gerekli düşük toleranslı yerleşimi mümkün kıldı

Yapının 2. Etabı inşaat halinde iken 30 Ekim 2020 tarihinde Mw 6,9 büyüklükteki Sisam Adası depremi gerçekleşti. Yapı bu depremle, henüz topping aşmasına gelmeden, kolon – kiriş birleşim bölgesi mafsallı pozisyonda iken doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 130 Gal ivmeye maruz kalmıştır. Bu durumda tüm kat diyaframının düşey yükleri ve deprem ile oluşan yatay yükler kolonların eğilme/deplasman rijitliği ve kolon-temel birleşim bölgelerinin performansı ile karşılandı.

Deprem sonrasında yapılan ölçümlerde kolon-temel ve kolon-kiriş birleşimlerinde herhangi bir hasar gözlemlenmedi.

Cem Özer

Genel Müdür

PEIKKO Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Share
Bütün yazıları görün